Konverto Fajllat Anglisht Txt Nga Shkronjat e Mëdha Në Shkronja Të Vogla

Chosen File:


Lower Case - capital of united kingdom - london. london is big.
Upper Case - CAPITAL OF UNITED KINDGOM - LONDON. LONDON is BIG.
Sentence Case - Capital of united kingdom - london. London is big.
Capitalise New Word - Capital Of United Kingdom - London. London Is Big.

Other pages and resources