Konverter engelske ord til Ipa internationalt fonetisk alfabet

Bemærk: Denne IPA-konverter bruger amerikansk engelsk IPA. IPA bruges normalt til engelsklærere og til ordbøger til at vise udtale. 

Det internationale fonetiske alfabet (IPA) er et system til fonetisk notation, der anvender symboler fra det latinske alfabet. Det bruges til at repræsentere talens lyde i skriftlig form. IPA bruges af lingvister, talepædagoger, sangere, skuespillere, oversættere og andre, der har brug for et standardiseret system til at tale om og transskribere lydene i ethvert talesprog.

IPA-symboler er et vigtigt redskab for lingvister. De bruges til at transskribere lydene i sprog, så de kan studeres og sammenlignes. Hvis du er interesseret i at lære mere om sprog, kan det være en god måde at komme i gang med at studere IPA på.

Der er et par ting, du skal huske på, når du lærer IPA-symboler. For det første skrives de i firkantede parenteser [], når de optræder i en tekst. For eksempel vil ordet "katte" blive skrevet som "[kats]".

For det andet kan du finde oversigter over IPA-symbolerne på nettet. En sådan oversigt findes på hjemmesiden for International Phonetic Association.

For det tredje kan du slå op i en ordbog, hvis du ser et ord med et IPA-symbol, som du ikke kan genkende, hvis du ser et ord, der har et IPA-symbol, som du ikke kan genkende. Mange ordbøger indeholder en nøgle til de IPA-symboler, der anvendes i deres poster.

For det fjerde kan du også finde IPA-symboler andre steder, f.eks. i udskrifter af taler eller interviews. I disse tilfælde er IPA-symbolerne normalt skrevet i vinkelparenteser <> for at vise, at de ikke er en del af den almindelige tekst. For eksempel kan ordet "kat" blive transskriberet som "<kat>".

Finalt er det ofte nyttigt at øve sig i at skrive IPA-symboler ud, når man lærer dem. Det vil hjælpe dig med at huske, hvordan hvert symbol ser ud, og hvilken lyd det repræsenterer. Du kan finde arbejdsark med IPA-symboler på nettet, eller du kan lave dine egne.

Indtast din tekst, der skal konverteres til IPA. (Denne konverter er designet til at konvertere et stort tekstinput, så den kan håndtere flere afsnit på én gang). Vælg derefter, hvordan IPA vises: om det skal vises i stedet for teksten, under teksten eller i parentes. Der er også mulighed for at omdanne IPA-versionen af din tekst til en PDF-fil og oprette et arbejdsark, der kan udskrives.

Så for denne konverter er mulighederne: 4

  • Vis blot IPA.
  • Vis det engelske med IPA'en nedenunder.
  • Vis IPA med det engelske nedenfor.
  • Vis den engelske tekst med IPA i parentes.

Vi har i øvrigt også en IPA-tastatur ressource. Tjek det ud, hvis du selv vil skrive i IPA-format!

Bemærk: Denne IPA-konverter bruger amerikansk engelsk IPA. IPA bruges normalt til engelsklærere og til ordbøger til at vise udtale. 

Det internationale fonetiske alfabet (IPA) er et system til fonetisk notation, der anvender symboler fra det latinske alfabet. Det bruges til at repræsentere talens lyde i skriftlig form. IPA bruges af lingvister, talepædagoger, sangere, skuespillere, oversættere og andre, der har brug for et standardiseret system til at tale om og transskribere lydene i ethvert talesprog.

IPA-symboler er et vigtigt redskab for lingvister. De bruges til at transskribere lydene i sprog, så de kan studeres og sammenlignes. Hvis du er interesseret i at lære mere om sprog, kan det være en god måde at komme i gang med at studere IPA på.

Der er et par ting, du skal huske på, når du lærer IPA-symboler. For det første skrives de i firkantede parenteser [], når de optræder i en tekst. For eksempel vil ordet "katte" blive skrevet som "[kats]".

For det andet kan du finde oversigter over IPA-symbolerne på nettet. En sådan oversigt findes på hjemmesiden for International Phonetic Association.

For det tredje kan du slå op i en ordbog, hvis du ser et ord med et IPA-symbol, som du ikke kan genkende, hvis du ser et ord, der har et IPA-symbol, som du ikke kan genkende. Mange ordbøger indeholder en nøgle til de IPA-symboler, der anvendes i deres poster.

For det fjerde kan du også finde IPA-symboler andre steder, f.eks. i udskrifter af taler eller interviews. I disse tilfælde er IPA-symbolerne normalt skrevet i vinkelparenteser <> for at vise, at de ikke er en del af den almindelige tekst. For eksempel kan ordet "kat" blive transskriberet som "<kat>".

Finalt er det ofte nyttigt at øve sig i at skrive IPA-symboler ud, når man lærer dem. Det vil hjælpe dig med at huske, hvordan hvert symbol ser ud, og hvilken lyd det repræsenterer. Du kan finde arbejdsark med IPA-symboler på nettet, eller du kan lave dine egne.

Indtast din tekst, der skal konverteres til IPA. (Denne konverter er designet til at konvertere et stort tekstinput, så den kan håndtere flere afsnit på én gang). Vælg derefter, hvordan IPA vises: om det skal vises i stedet for teksten, under teksten eller i parentes. Der er også mulighed for at omdanne IPA-versionen af din tekst til en PDF-fil og oprette et arbejdsark, der kan udskrives.

Så for denne konverter er mulighederne: 4

  • Vis blot IPA.
  • Vis det engelske med IPA'en nedenunder.
  • Vis IPA med det engelske nedenfor.
  • Vis den engelske tekst med IPA i parentes.

Vi har i øvrigt også en IPA-tastatur ressource. Tjek det ud, hvis du selv vil skrive i IPA-format!

Andre sider og ressourcer

Støt EnglishTools.org, og tilmeld dig reklamefrit

EnglishTools.org har været i gang siden 2017. Vi forbedrer hele tiden hjemmesiden og finder flere måder at hjælpe lærere og elever med engelsk på. Hvis du vil nyde en reklamefri oplevelse, er dette tilgængeligt for $3,28/måned. Du kan tilmelde dig via vores Patreon-side. Denne pris er i USD, men du kan blive opkrævet i de fleste lokale valutaer. Vi har andre pakker til rådighed.