แปลงคำภาษาอังกฤษเป็น Ipa International Phonetic Alphabet

วิธีการแปลงภาษาอังกฤษเป็น IPA

หมายเหตุ: เครื่องมือ IPA นี้ใช้ IPA ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยปกติ IPA จะใช้สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษและพจนานุกรมเพื่อช่วยในการออกเสียง

ป้อนข้อความของคุณเพื่อแปลงเป็น IPA (เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อแปลงการป้อนข้อความขนาดใหญ่ ดังนั้นมันสามารถจัดการย่อหน้าได้หลายย่อหน้าในคราวเดียว) จากนั้นเลือกวิธีการแสดง IPA: ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแทนข้อความ ใต้ข้อความ หรือในวงเล็บ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเปลี่ยนข้อความในเวอร์ชัน IPA ของคุณเป็น PDF และสร้างแบบฝึกหัดที่พิมพ์ออกมาได้

ดังนั้นเครื่องมือนี้มี 4 ตัวเลือก
แสดงแค่ IPA
แสดงภาษาอังกฤษและ IPA ข้างใต้
แสดง IPA และมีภาษาอังกฤษข้างใต้
แสดงข้อความภาษาอังกฤษโดยมี IPA ในวงเล็บ

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือแป้นพิมพ์ IPA อีกด้วย ลองใช้ดูหากคุณต้องการพิมพ์แบบ IPA ด้วยตัวเอง !

หมายเหตุ: เครื่องมือ IPA นี้ใช้ IPA ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยปกติ IPA จะใช้สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษและพจนานุกรมเพื่อช่วยในการออกเสียง

ป้อนข้อความของคุณเพื่อแปลงเป็น IPA (เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อแปลงการป้อนข้อความขนาดใหญ่ ดังนั้นมันสามารถจัดการย่อหน้าได้หลายย่อหน้าในคราวเดียว) จากนั้นเลือกวิธีการแสดง IPA: ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแทนข้อความ ใต้ข้อความ หรือในวงเล็บ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเปลี่ยนข้อความในเวอร์ชัน IPA ของคุณเป็น PDF และสร้างแบบฝึกหัดที่พิมพ์ออกมาได้

ดังนั้นเครื่องมือนี้มี 4 ตัวเลือก
แสดงแค่ IPA
แสดงภาษาอังกฤษและ IPA ข้างใต้
แสดง IPA และมีภาษาอังกฤษข้างใต้
แสดงข้อความภาษาอังกฤษโดยมี IPA ในวงเล็บ

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือแป้นพิมพ์ IPA อีกด้วย ลองใช้ดูหากคุณต้องการพิมพ์แบบ IPA ด้วยตัวเอง !

Other pages and resources