Mainīt angļu teksta izvietojumu

Kā mainīt teksta orientāciju angļu valodā?

Jūs varat izmantot šo programmu, lai mainītu teksta orientāciju angļu valodā. Tā ir noderīga, ja vēlaties mainīt angļu valodas teksta orientāciju ekrānā vai ja nepieciešams mainīt angļu valodas teksta orientāciju dokumentā.

Šī lietotne ir viegli lietojama un ļoti ērta, ja nepieciešams ātri mainīt angļu teksta orientāciju vai eksportēt to kā attēlu vai PDF.

Pieejamas trīs iespējas, jūs varat mainīt teksta virzienu no kreisās puses uz labo:

1) no labās puses uz kreiso

2) no augšas uz leju (no kreisās uz labo)

3) no augšas uz leju (no labās puses uz kreiso)

Top-to-bottom (no augšas uz leju) nozīmē, ka teksts tiks attēlots kolonnās. Jums būs iespēja izvadīt rezultātu teksta, attēla vai PDF formātā.

Mums ir daudz citu lietotņu angļu valodas darba lapu izveidei mācībām, piemēram, aizpildi plaisu, izveido vārdu meklēšanu, šifrē teikumussalikumus un izveido angļu valodas vārdu skaitu bingo lapas. Laipni lūgti tās apskatīt!

 

Jūs varat izmantot šo programmu, lai mainītu teksta orientāciju angļu valodā. Tā ir noderīga, ja vēlaties mainīt angļu valodas teksta orientāciju ekrānā vai ja nepieciešams mainīt angļu valodas teksta orientāciju dokumentā.

Šī lietotne ir viegli lietojama un ļoti ērta, ja nepieciešams ātri mainīt angļu teksta orientāciju vai eksportēt to kā attēlu vai PDF.

Pieejamas trīs iespējas, jūs varat mainīt teksta virzienu no kreisās puses uz labo:

1) no labās puses uz kreiso

2) no augšas uz leju (no kreisās uz labo)

3) no augšas uz leju (no labās puses uz kreiso)

Top-to-bottom (no augšas uz leju) nozīmē, ka teksts tiks attēlots kolonnās. Jums būs iespēja izvadīt rezultātu teksta, attēla vai PDF formātā.

Mums ir daudz citu lietotņu angļu valodas darba lapu izveidei mācībām, piemēram, aizpildi plaisu, izveido vārdu meklēšanu, šifrē teikumussalikumus un izveido angļu valodas vārdu skaitu bingo lapas. Laipni lūgti tās apskatīt!

 

Other pages and resources