Rakstīt IPA - starptautiskajā fonētiskajā alfabētā


 • `, 4

 • 1

 • 2

 • 3

 • 3`

 • 3'

 • 4'

 • 5

 • 6, -

 • 6', -'

 • 0, o

 • 0', o'

 • f'

 • .

 • a

 • ae

 • n

 • v

 • z

 • l

 • d

 • s

 • i, yi

 • u

 • yu

 • t

 • t'

 • r

 • r'

 • e

 • ye


Kā ievadīt IPA, izmantojot mūsu tiešsaistes tastatūru?

Šai tastatūrai ir īpaši taustiņi, kas ļauj ievadīt IPA burtus un pareizi attēlot tekstu IPA valodā. Lai izmantotu mūsu tiešsaistes IPA tastatūru, ievadiet un noklikšķiniet uz IPA burta, kuru vēlaties ievietot tekstā. Varat arī ievadīt tieši kodu zem vēlamā burta, t. i., 3 - ɛ, v - ʌ utt.

Izvēlieties sev ērtāko teksta izmēru, izvēloties ikonu ar "Aa". Varat arī mainīt burtu krāsu augšpusē vai teksta, ko rakstāt.

Kad esat pabeidzis teksta veidošanu IPA, nospiediet "kopēt" opciju apakšējā labajā pusē un pēc tam ielīmējiet to savā dokumentā.

Kas ir IPA?

Internacionālais fonētiskais alfabēts ir sistēma, ko cilvēki izmanto, lai pierakstītu runātās valodas skaņas. IPA ir izstrādāta tā, lai atspoguļotu tikai tās runas īpašības, kas ir mutvārdu valodas sastāvdaļa.

IPA simboli sastāv no viena vai vairākiem divu pamatveidu elementiem - burtiem un diakritiskajām zīmēm. Piemēram, angļu valodas burta ⟨t⟩ skaņu IPA var transkribēt ar burtu vai ar burtu un diakritiskajiem elementiem atkarībā no tā, cik precīzi vēlamies būt. Bieži vien slīpsvītras tiek izmantotas, lai signalizētu par plašu vai fonemātisku transkripciju; tādējādi /t/ ir mazāk specifisks nekā, piemēram, /tʰ/.

Literatūra ir rakstītās valodas pamatelementi. Tās var kombinēt, veidojot dažādas skaņas jeb grafēmas. Burtus var pārveidot arī ar diakritiskajiem zīmēm. Diakritiskos zīmes var izvietot virs, zem, pirms vai aiz burta, bet vairums no tām atrodas burta tuvumā.

Šodien Starptautiskajā fonētiskajā alfabētā izmanto 117 dažādus simbolus.

IPA galvenokārt izmanto vārdnīcās, lai norādītu vārdu izrunu. Tos tradicionāli raksta starp slīpsvītrām, piemēram, /ˈtɛləfɔn/ vai /ˈbækˌʃɜːt/. Tomēr mūsdienu vārdnīcās šim nolūkam biežāk izmanto iekavas, piemēram, /ˈtɛləfɔn/ vai /ˈbækˌʃɜːt/. Dažās vārdnīcās IPA simboli tiek izmantoti plaši, savukārt citās vārdnīcās tiek izmantotas tikai dažas anotācijas.

Viena no Starptautiskā fonētiskā alfabēta iezīmēm ir tā, ka, izmantojot ierobežotu simbolu kopumu, ir iespējams pierakstīt jebkuru skaņu jebkurā valodā. Dažos gadījumos pielāgošana ir bijusi salīdzinoši vienkārša, piemēram, angļu valodas gadījumā. Citos gadījumos pielāgošana ir bijusi sarežģītāka, piemēram, hindu valodas gadījumā.

Izmantojot IPA, ir iespējams pierakstīt arī skaņas, kas neatbilst nevienai konkrētai valodai. Tas tiek darīts, IPA diagrammai pievienojot papildu simbolus. Piemēram, angļu valodas skaņu /ʃ/ var rakstīt kā /ʃ/ + /i/, kas norāda, ka tā ir bezskaņaina palatālā fricatīva, kurai seko augsts priekšējais patskanis. Šī skaņa nav sastopama nevienā valodā, bet to var izmantot, lai atveidotu angļu valodas /ʃ/ skaņu fonētiskajā transkripcijā.

Vai šī tastatūra darbojas visās pārlūkprogrammās?

Šī tastatūra darbojas visās mūsdienu pārlūkprogrammās (Chrome, Internet Explorer, Safari vai citās). Nevilcinieties pārlūkot mūsu vietni, lai atrastu papildu angļu valodas mācību resursus, jo mums ir vēl daudz citu! Mums ir arī Angļu uz IPA konvertors.

Šai tastatūrai ir īpaši taustiņi, kas ļauj ievadīt IPA burtus un pareizi attēlot tekstu IPA valodā. Lai izmantotu mūsu tiešsaistes IPA tastatūru, ievadiet un noklikšķiniet uz IPA burta, kuru vēlaties ievietot tekstā. Varat arī ievadīt tieši kodu zem vēlamā burta, t. i., 3 - ɛ, v - ʌ utt.

Izvēlieties sev ērtāko teksta izmēru, izvēloties ikonu ar "Aa". Varat arī mainīt burtu krāsu augšpusē vai teksta, ko rakstāt.

Kad esat pabeidzis teksta veidošanu IPA, nospiediet "kopēt" opciju apakšējā labajā pusē un pēc tam ielīmējiet to savā dokumentā.

Kas ir IPA?

Internacionālais fonētiskais alfabēts ir sistēma, ko cilvēki izmanto, lai pierakstītu runātās valodas skaņas. IPA ir izstrādāta tā, lai atspoguļotu tikai tās runas īpašības, kas ir mutvārdu valodas sastāvdaļa.

IPA simboli sastāv no viena vai vairākiem divu pamatveidu elementiem - burtiem un diakritiskajām zīmēm. Piemēram, angļu valodas burta ⟨t⟩ skaņu IPA var transkribēt ar burtu vai ar burtu un diakritiskajiem elementiem atkarībā no tā, cik precīzi vēlamies būt. Bieži vien slīpsvītras tiek izmantotas, lai signalizētu par plašu vai fonemātisku transkripciju; tādējādi /t/ ir mazāk specifisks nekā, piemēram, /tʰ/.

Literatūra ir rakstītās valodas pamatelementi. Tās var kombinēt, veidojot dažādas skaņas jeb grafēmas. Burtus var pārveidot arī ar diakritiskajiem zīmēm. Diakritiskos zīmes var izvietot virs, zem, pirms vai aiz burta, bet vairums no tām atrodas burta tuvumā.

Šodien Starptautiskajā fonētiskajā alfabētā izmanto 117 dažādus simbolus.

IPA galvenokārt izmanto vārdnīcās, lai norādītu vārdu izrunu. Tos tradicionāli raksta starp slīpsvītrām, piemēram, /ˈtɛləfɔn/ vai /ˈbækˌʃɜːt/. Tomēr mūsdienu vārdnīcās šim nolūkam biežāk izmanto iekavas, piemēram, /ˈtɛləfɔn/ vai /ˈbækˌʃɜːt/. Dažās vārdnīcās IPA simboli tiek izmantoti plaši, savukārt citās vārdnīcās tiek izmantotas tikai dažas anotācijas.

Viena no Starptautiskā fonētiskā alfabēta iezīmēm ir tā, ka, izmantojot ierobežotu simbolu kopumu, ir iespējams pierakstīt jebkuru skaņu jebkurā valodā. Dažos gadījumos pielāgošana ir bijusi salīdzinoši vienkārša, piemēram, angļu valodas gadījumā. Citos gadījumos pielāgošana ir bijusi sarežģītāka, piemēram, hindu valodas gadījumā.

Izmantojot IPA, ir iespējams pierakstīt arī skaņas, kas neatbilst nevienai konkrētai valodai. Tas tiek darīts, IPA diagrammai pievienojot papildu simbolus. Piemēram, angļu valodas skaņu /ʃ/ var rakstīt kā /ʃ/ + /i/, kas norāda, ka tā ir bezskaņaina palatālā fricatīva, kurai seko augsts priekšējais patskanis. Šī skaņa nav sastopama nevienā valodā, bet to var izmantot, lai atveidotu angļu valodas /ʃ/ skaņu fonētiskajā transkripcijā.

Vai šī tastatūra darbojas visās pārlūkprogrammās?

Šī tastatūra darbojas visās mūsdienu pārlūkprogrammās (Chrome, Internet Explorer, Safari vai citās). Nevilcinieties pārlūkot mūsu vietni, lai atrastu papildu angļu valodas mācību resursus, jo mums ir vēl daudz citu! Mums ir arī Angļu uz IPA konvertors.

Other pages and resources