Hướng dẫn đổi chiều văn bản tiếng Anh

Công cụ được thiết kế để đổi chiều văn bản tiếng Anh giúp bạn. Có thể đổi từ trái sang phải thành phải sang trái hoặc trên xuống dưới (trái sang phải) hoặc trên xuống dưới (phải sang trái). Trên xuống dưới tức là văn bản sẽ hiển thị thành cột. Có tùy chọn xuất văn bản dưới dạng ảnh, văn bản hoặc PDF.

Chúng tôi có rất nhiều  công cụ khác giúp tạo phiếu bài tập tiếng Anh dành cho việc học, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từxáo trộn câuxáo từ, và tạo bảng bingo số dạng chữ. Nhớ dùng thử nhé!

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.