Hoe Engelse tekst omzetten naar Unicode

U kunt deze convertor gebruiken om uw Engelse tekst om te zetten naar Unicode. Unicode wordt vooral online gebruikt om ervoor te zorgen dat de tekens correct worden weergegeven (d.w.z. niet-Romeinse woorden, accenten enz.). Unicode helpt ervoor te zorgen dat websites correct kunnen worden weergegeven met de Engelse tekens. Deze standaard zorgt ervoor dat u Engelse tekens correct op een website kunt zien, zelfs als uw computer geen Engelse fonts heeft geïnstalleerd.

Unicode is een moderne standaard voor tekstrepresentatie die elk van de letters en symbolen definieert die algemeen worden gebruikt in de digitale en gedrukte media van vandaag's. Unicode is de topstandaard geworden voor het identificeren van tekens in tekst in bijna elke taal. De meeste webbrowsers, teksteditors en besturingssystemen ondersteunen het. 

Unicode was bedoeld om alle coderingsproblemen in alle talen op te lossen. Unicode kan worden gebruikt om symbolen, alfabetische tekens en ideografische tekens tegelijk uit te drukken.De Unicode-standaard wordt voortdurend bijgewerkt om nieuwe tekens op te nemen, en de meest recente versie bevat meer dan 110.000 verschillende tekens.

Er zijn verschillende andere Unicode-coderingen, maar dit zijn de meest voorkomende. Wanneer u met Unicode werkt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende coderingen en hoe ze werken.

U kunt ook deze app gebruiken om Unicode naar Engelse tekst om te zetten.

We hebben ook andere bronnen voor het vinden van het omzetten van Chinees naar Unicode, Russisch naar Unicode, Vietnamees naar Unicode etc. 

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.