Hoe verander je Engelse woordnummers in Chinese nummers?

Deze convertor kan zowel Engelse getallen in Chinese omzetten. U kunt bijvoorbeeld “five million six thousand two hundred and twenty two” omzetten in 五百万六千二百二十二). Deze converter werkt voor grote getallen tot miljarden! Deze converter kan worden gebruikt voor het omzetten van grote getallen in wetenschappelijke notatie.

U kunt ook Chinese getallen omzetten in Engelse getallen. Wanneer u Chinese getallen omzet in Engelse woorden, heeft u de mogelijkheid om te selecteren of de zin "and" weergeeft of niet. Let op: de "and" in getallen wordt gebruikt in Brits Engels, maar niet in Amerikaans Engels.

Kies je "without and," dan geeft 五百万六千二百二十二 je "forty five million six thousand two hundred twenty two." Als u echter "Show and" selecteert, krijgt u “forty five million six thousand two hundred and twenty two” te zien.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.