Ako previesť anglický text do Unicode

Tento konvertor môžete použiť na prevod anglického textu do Unicode. Unicode sa používa predovšetkým na internete ako spôsob zabezpečenia správneho zobrazenia znakov (t. j. nerománskych slov, diakritiky atď.). Unicode pomáha zabezpečiť, aby sa na webových stránkach mohli správne zobrazovať anglické znaky. Tento štandard zabezpečuje, že na webových stránkach môžete správne zobrazovať anglické znaky, aj keď vo vašom počítači nie sú nainštalované anglické fonty.

Unicode je moderný štandard pre zobrazovanie textu, ktorý definuje jednotlivé písmená a symboly bežne používané v dnešných digitálnych a tlačených médiách. Unicode sa stal hlavným štandardom na identifikáciu znakov v texte v takmer každom jazyku. Väčšina webových prehliadačov, textových editorov a operačných systémov ho podporuje. 

Unicode bol určený na riešenie všetkých problémov s kódovaním vo všetkých jazykoch. Unicode možno použiť na súčasné vyjadrenie symbolov, abecedných znakov a ideografických znakov. Standard Unicode sa neustále aktualizuje, aby zahŕňal nové znaky, a jeho najnovšia verzia obsahuje viac ako 110 000 rôznych znakov.

Existuje niekoľko ďalších kódovaní Unicode, ale tieto sú najbežnejšie. Pri práci s kódom Unicode je’dôležité poznať rôzne kódovania a ich fungovanie.

Túto aplikáciu môžete použiť aj na prevod kódu Unicode na anglický text.

Máme aj ďalšie zdroje, kde nájdete prevod čínskeho jazyka do Unicode, ruského jazyka do Unicode, vietnamského jazyka do Unicode atď. 

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.