Hur använder man den här engelska ordsökaren?

Denna arbetsbladgenerator skapar ordsökningar med engelska ord. Du kan ange vilka engelska ord som används, så du kan göra ordsökningarna tematiska. Det är ett extremt roligt sätt att befästa dina elevers kunskaper om ett visst målordförråd. Du kan använda den för att göra en lek av studierna genom att utmana eleverna att se vem som kan hitta flest ord på en viss tid.

Inför alla ord som du vill ha i ordsökningen följt av ett mellanslag och välj sedan vilken storlek på rutnätet du vill ha. De engelska ordsökningarna kan ordnas uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). Så om ordet har 7 bokstäver kommer det att visas i 7 rutor. Du kan också välja vilket typsnitt som ska användas. Generatorn lägger till slumpmässiga bokstäver i rutnätet också.

Det finns också möjlighet att generera ett svarsblad där svaren markeras i olika färger. Du kan välja hur många sidor du vill skriva ut utan svar och hur många med svar.

Vi har många andra resurser för att skapa engelska arbetsblad för inlärning, som fyll i luckan, scramble satserordvränga ord och skapa engelska ordnummer bingoark. Du får gärna kolla in dem!

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.