Engelska siffror till kinesiska

Hur omvandlar man engelska ordnummer till kinesiska siffror?

Den här omvandlaren kan omvandla både engelska siffror till kinesiska. Du kan till exempel omvandla "fem miljoner sex tusen tvåhundratjugotvå" till 五百万六千二百二十二). Denna omvandlare fungerar för stora tal upp till miljarder! Den här omvandlaren kan användas för att omvandla stora tal till vetenskaplig notation.

Du kan också konvertera kinesiska tal till engelska tal. När du omvandlar kinesiska tal till engelska ord har du möjlighet att välja om meningen visar "och" eller inte. Observera att "och" i siffror används i brittisk engelska, men inte i amerikansk engelska.

Välj "utan och", så ger 五百万六千二百二十二 dig "fyrtiofem miljoner sex tusen tvåhundratjugotvå". Om du däremot väljer "Visa och" visas "fyrtiofem miljoner sex tusen tvåhundratjugotvå".

Den här omvandlaren kan omvandla både engelska siffror till kinesiska. Du kan till exempel omvandla "fem miljoner sex tusen tvåhundratjugotvå" till 五百万六千二百二十二). Denna omvandlare fungerar för stora tal upp till miljarder! Den här omvandlaren kan användas för att omvandla stora tal till vetenskaplig notation.

Du kan också konvertera kinesiska tal till engelska tal. När du omvandlar kinesiska tal till engelska ord har du möjlighet att välja om meningen visar "och" eller inte. Observera att "och" i siffror används i brittisk engelska, men inte i amerikansk engelska.

Välj "utan och", så ger 五百万六千二百二十二 dig "fyrtiofem miljoner sex tusen tvåhundratjugotvå". Om du däremot väljer "Visa och" visas "fyrtiofem miljoner sex tusen tvåhundratjugotvå".

Andra sidor och resurser

english__get_ad_free_title

english__get_ad_free_content