Velkommen til vårt verktøy for å lære engelsk!

Vi har mer enn 25 verktøy for å lære engelsk. Våre verktøy er tilpasset engelske lærere og studenter i like høy grad, noen av dem er også nyttige for de som har engelsk som morsmål (for eksempel vårt verktøy “Alfabetisering”).

Våre engelske verktøy befinner seg innen et bredt utvalg, fra helt enkle verktøy som kan alfabetisere setningene dine eller lage ordsøk, til oppgaveark-makere. De fleste av verktøyene har mange muligheter for tilpassing, og dessuten forskjellige fonter og farger. Videre er alle verktøy utformet for å være brukervennlige og gi betydelig utvalg av tekstinntasting (f.eks høy tegngrense). Prøv dem!

Alfabetisering - Du kan velge om du vil sortere horisontalt eller vertikalt i tillegg til alfabetisk eller omvendt alfabetisk. Dette verktøyet beholder dokumentene dine i samme format der det er mulig, noe som gjør at det passer glimrende til dataoverføring eller for å kunne limes tilbake i kilde-dokumentet.

Gjør tall om til engelske ord - Dette verktøyet gjør twenty-three om til 23 og 301 om til three hundred and one.

Tekst til bilde - Dette verktøyet vil gjøre teksten din om til en bildefil. Velg bakgrunnsfarge, font og størrelse. Skriv inn teksten din, så kan du se den som et bilde.

Veksle mellom små og store bokstaver -  Dette verktøyet gjør engelske STORE BOKSTAVER om til små bokstaver, eller små bokstaver om til STORE BOKSTAVER, eog gir Nye Ord Stor Forbokstav.

Konverter Txt-filer om fra stor bokstav til liten bokstav - Last opp TXT-filer og gjør hele filen om til store bokstaver, små bokstaver, osv.

Konverter SRT-filer fra store bokstaver til små bokstaver - Last opp filer med undertekster, så kan du gjøre om hele SRT-filen til store bokstaver, små bokstaver, osv.

Tell tegn og ord - Dette verktøyet kan hjelpe deg med å telle hvor mange ord og tegn som finnes i teksten din.

Tekst til unicode - Dette verktøyet konverterer engelsk tekst til unicode og unicode til engelsk. (Unicode brukes for å vise tekst på internett.)

Endre tekstretning - Dette verktøyet skifter om retningen på teksten din. Du kan velge fra venstre til høyre, i tillegg til topp / bunn (ovenfra og ned), og begynne enten fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre.

Gjør engelske tall om til kinesiske ord - Dette verktøyet kommer til å gjøre "three thousand five hundred and fifty-nine" om til  三千五百五十九 og motsatt. (Du kan også velge hvorvidt du ønsker å inkludere "and" i engelsk eller ikke. OBS: Britisk engelsk benytter “and” slik at eksempelet her blir “five hundred and fifty-nine”, mens amerikansk engelsk ikke benytter dette.)

Ord-verktøy:

Anagram-løsninger - Skriv inn dine ord eller bokstaver, og se alle ord som kan bli generert fra anagrammer, sortert enten etter antall bokstaver i ordene som oppstår, eller alfabetisk (i avansert visning). Dette passer glimrende for å spille ordleker! 

Finn ord etter lengde - Velg første bokstav og antall bokstaver du ønsker. Verktøyet kommer til å vise alle ord som starter med den bokstaven som passer antall bokstaver forespurt. (Du kan også velge "any" hvis du bare vil se ord uavhengig av lengde.)

Ord som slutter med - Velg siste bokstav og antall bokstaver totalt for genererte ord. Verktøyet viser deg så alle ord som slutter på den bokstaven og passer antall bokstaver forespurt.

Ord som inneholder bokstaver - Finn alle engelske ord som inneholder visse bokstaver enten sammen eller hver for seg. F.eks. alle ord som inneholder "ough" sammen (det er mange av dem!)

Arbeidsark-verktøy:

Arbeidsark for bøying av engelske verb - Lag arbeidsark med forskjellige engelske verb for å teste kunnskapen din om bøying. Du kan skrive inn så mange som 20 verb samtidig (separert av mellomrom eller et komma) på samme arbeidsark, og velge hvilke tider og pronomen du vil ha fokus på. Det er mulighet for et "eksempel" der du kan velge hva slags eksempel som blir gitt, eller så blir tilfeldige eksempler opprettet for deg.

Lag skriveark - Dette er et nyttig verktøy for å lære seg eller for å undervise i engelsk med mengder av forskjellige muligheter og forskjellige fonter. Du kan tilpasse arbeidsarkene, forandre fargene, gjenta med små bokstaver / store bokstaver, og mye mer!

Ordsøk-maker - Lag ordsøk med en egen svarnøkkel for undervisning. Ordsøkenes font og størrelse kan stilles inn.

Bingobrett-maker med siffer og tallord - Lag bingobrett for engelske tallord med tall du skriver inn som siffer.

Bingobrett-maker med tilfeldige tall - Lag bingobrett for engelske tallord med et tilfeldig utvalg tall som siffer.

Fyll inn tomrommet - Lag arbeidsark for å finne ut hvorvidt studenter i engelsk vet hvilke svar som bør passe i tomrommene. Du skriver inn teksten og velger dereetter hvert ord som du vil skal være et svar. Disse ordene vil deretter vises i en egen boks studentene kan velge. Du kan også skrive ut ark med "svar" til øvelsene.

Lag mellomrom - Dette er et verktøy for å lage arbeidsark med mellomrom der de som lærer seg engelsk kan sette inn sine egne svar. Du klikker på et ord inne i en tekst og så blir dette ordet satt i parantes med et mellomrom foran der de som lærer seg engelsk kan skrive svarene sine. F.eks.: “I like watching movies” blir til “I like watching ________ (movies)”.

Sammenrøring av ord - Skriv inn ord, så rører verktøyet dem sammen. Du kan velge om du vil vise svarene eller ikke ved opprettelsen av PDF-arbeidsarket.

Setninger blandet sammen - Skriv setningene dine og så flytter verktøyet ordene tilfeldig rundt. Du kan velge å beholde teksten din i vanlig setningsformat (stor bokstav etter punktum) eller med bare små bokstaver.

Grammatikk og fonetiske verktøy:

Bøying av engelske verb - Skriv inn verb, så kan du se hvordan de bøyes i forskjellige tider av verbet. Dette verktøyet omfatter sterke og svake verb. Du kan også velge pronomen og tid av verbet du vil se hvis du kun vil ha visse bøyinger.

Skriv IPA (Det internasjonale fonetiske alfabetet) - Dette verktøyet gir deg et tastatur der du kan skrive inn IPA (fonetisk skrift). Velg hvilke IPA-bokstaver ut fra et prøve-tastatur, kombiner dem med bokstaver du skriver inn selv, og så kan du generere IPA-tekst.

Konverter engelske ord til IPA (Det internasjonale fonetiske alfabetet) - Dette IPA-verktøyet bruker amerikansk engelsk. IPA er en fin metode for å lære hvordan engelsk bør uttales. Du skriver inn teksten din, og så blir den konvertert til IPA. Du kan velge hvorvidt IPA-versjonen skal vises i stedet for teksten din, under den, eller i parantes. Dette verktøyet fungerer for mange paragrafer med engelsk tekst.

Hvis du har glede av vårt verktøy for å lære engelsk, kan det hende du finner nytte i noen av våre andre nettsteder for å lære seg språk:

Verktøy for å lære kantonesisk

Verktøy for å lære kinesisk

Verktøy for å lære russisk

Verktøy for å lære vietnamesisk

Verktøy for å lære koreansk
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.