Chào mừng bạn đến với English Tools!

Chúng tôi có hơn 25 công cụ học tiếng Anh. Các công cụ của chúng tôi được thiết kế cho giảng viên và học viên tiếng Anh; một số cũng hữu ích cho người bản xứ (chẳng hạn như công cụ "Xếp theo bảng chữ cái" của chúng tôi).

Các công cụ tiếng Anh của chúng tôi rất đa dạng, từ loại đơn giản giúp xếp theo bảng chữ cái các câu hay tạo bảng tìm từ cho đến trình tạo bảng tính. Hầu hết các ứng dụng có nhiều tùy chọn để tinh chỉnh, cũng như có phông chữ và màu sắc khác nhau. Bên cạnh đó, tất cả công cụ đều được thiết kế với giao diện thân thiện và có vùng nhập liệu lớn (tức là có giới hạn ký tự lớn). Thử ngay nhé!

Xếp theo bảng chữ cái - Bạn có thể chọn sắp xếp mọi thứ theo chiều ngang hay dọc cũng như theo thứ tự bảng chữ cái hay ngược bảng chữ cái. Công cụ này giữ nguyên định dạng tài liệu của bạn, khiến nó trở nên thực sự hữu ích khi cần chuyển dữ liệu hoặc khi cần dán ngược vào tài liệu gốc.

Đổi số đếm sang từ tiếng Anh - Công cụ này sẽ chuyển twenty-three (hai mươi ba) thành 23 và 301 thành three hundred and one (ba trăm lẻ một).

Văn bản sang ảnh - Công cụ này sẽ chuyển văn bản của bản thành tệp ảnh. Chọn màu nền và phông chữ cũng như cỡ chữ. Nhập văn bản và bạn sẽ thấy nó ở dạng ảnh.

Đổi viết hoa viết thường - Công cụ này có thể chuyển các CHỮ HOA tiếng Anh sang chữ thường hoặc chữ thường sang CHỮ HOA và viết hoa các từ mới.

Chuyển đổi các tệp Txt từ Chữ hoa sang Chữ thường - Tải lên các tệp TXT và đổi cả tệp sang chữ hoa, chữ thường, v.v..

Chuyển đổi các tệp SRT từ Chữ hoa sang Chữ thường - Tải lên các tệp phụ đề và bạn có thể đổi cả tệp SRT sang chữ hoa, chữ thường, v.v..

Đếm số ký tự và từ - Công cụ này sẽ giúp bạn đếm xem có bao nhiêu từ và chữ cái trong văn bản.

Văn bản sang Unicode - Công cụ này chuyển đổi văn bản tiếng Anh sang Unicode và Unicode sang tiếng Anh. (Unicode được dùng để hiển thị văn bản trực tuyến)

Đổi chiều Văn bản - Công cụ này thay đổi chiều văn bản của bạn. Bạn có thể chọn từ trái sang phải cũng như trên xuống dưới (trên và dưới), và bắt đầu từ trái sang phải hay phải sang trái.

Chuyển Số tiếng Anh sang Từ tiếng Trung - Công cụ này sẽ chuyển three thousand five hundred and fifty-nine (ba nghìn năm trăm năm mươi chín) thành 三千五百五十九 và ngược lại. (Bạn cũng có thể chọn có kèm "and" ("và") trong tiếng Anh hay không. Lưu ý: "and" trong “five hundred and fifty-nine” được dùng trong tiếng Anh-Anh, nhưng không có trong tiếng Anh-Mỹ).

Công cụ Từ vựng:

Trình giải Đảo chữ - Nhập từ và các chữ cái để xem tất cả các từ tạo thành từ các chữ cái đó, sắp xếp theo số chữ cái có trong từ kết quả hoặc theo bảng chữ cái (trong phần hiển thị nâng cao). Đây là công cụ tuyệt cú mèo để chơi cái trò đoán chữ!

Tìm từ theo độ dài - Chọn chữ cái đầu tiên và số chữ cái có trong từ. Công cụ sẽ hiển thị tất cả các từ bắt đầu bằng chữ cái đó và khớp số chữ cái đã chọn. (Bạn cũng có thể chọn "any" (bất kỳ) nếu chỉ cần các từ với độ dài tùy ý).

Các từ kết thúc bằng - Chọn chữ cái tận cùng và số chữ cái của từ cần tìm. Công cụ sẽ hiển thị tất cả các từ kết thúc bằng chữ cái đó và khớp số chữ cái đã chọn.

Các từ có chứa chữ cái - Tìm tất cả các từ tiếng Anh có chứa các chữ cái cụ thể, liền nhau hoặc riêng lẻ. Ví dụ: tất cả các từ chứa "ough" liền nhau. (Có nhiều lắm í!)

Công cụ bảng tính:

Bảng Chia động từ tiếng Anh - Tạo bảng tính chứa các động từ tiếng Anh để kiểm tra kiến thức chia động từ. Bạn có thể điền lên đến 20 động từ một lần (cách nhau bằng dấu cách hoặc dấu phẩy) trong cùng một bảng tính và chọn thì và đại từ muốn tập trung. Có tùy chọn "ví dụ" để bạn chọn ví dụ muốn cấp, hoặc công cụ sẽ tạo ví dụ bất kỳ.

Tạo bảng tập viết - Đây là công cụ tối ưu để dạy và học tiếng Anh với hàng loạt tùy  chọn và phông chữ khác nhau. Bạn có thể tinh chỉnh bảng tính, đổi màu, đổi viết hoa/viết thường, và nhiều tùy chọn khác!

Trình tạo Bảng tìm từ - Tạo bảng tìm từ với khóa đáp án riêng biệt hỗ trợ việc dạy học. Phông và cỡ chữ có thể tùy chỉnh.

Trình tạo Bảng bingo số - Tạo bảng bingo với các số viết dạng chữ tiếng Anh từ các số bạn nhập.

Trình tạo Bảng bingo số bất kỳ - Tạo bảng bingo với các số viết dạng chữ tiếng Anh từ các số bất kỳ trong một khoảng số.

Điền vào chỗ trống - Tạo bảng tính để học viên tiếng Anh điền đáp án vào chỗ trống. Nhập văn bản và chọn các từ bạn muốn làm đáp án. Các từ này sẽ xuất hiện trong một ô riêng biệt để học viên lựa chọn. Bạn cũng  có thể in bảng "đáp án" của bài tập.

Tạo khoảng trắng - Đây là côing cụ giúp tạo bảng tính với khoảng trắng để học viên tiếng Anh điền đáp án. Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ xuất hiện trong ngoặc với một khoảng trắng ở phía trước để học viên điền đáp án. Ví dụ: "Tôi thích xem phim" sẽ thành "Tôi thích xem________ (phim)”.

Xáo từ - Nhập các từ và công cụ sẽ tạo một bảng trộn từ. Bạn có thể chọn hiện hoặc không hiện đáp án khi bảng tính PDF được tạo.

Xáo trộn câu - Nhập các câu và công cụ sẽ xáo trộn vị trí các từ trong câu. Bạn có thể chọn giữ nguyên viết hoa/viết thường (viết hoa sau dấu chấm câu) hoặc chuyển toàn bộ thành chữ thường.

Công cụ IPA và Ngữ pháp:

Chia Động từ tiếng Anh - Điền động từ để xem cách chia trong các thì khác nhau. Công cụ này bao gồm cả động từ có quy tắc và bất quy tắc. Có thể chọn đại từ và thì cụ thể nếu muốn.

Gõ văn bản IPA (Bảng Phiên âm Quốc tế) - Công cụ này là một bàn phím ảo giúp nhập văn bản theo kiểu IPA. Chọn các chữ cái IPA từ bàn phím mẫu, kết hợp với các chữ cái bạn tự gõ, và bạn có thể tạo ra văn bản IPA.

Chuyển đổi Từ tiếng Anh sang IPA (Bảng Phiên âm Quốc tế) - Công cụ IPA này dùng tiếng Anh-Mỹ. IPA là cách tối ưu để học cách phát âm tiếng Anh. Chỉ cần nhập văn bản và công cụ sẽ chuyển nó thành IPA. Bạn có thể chọn để phiên bản IPA thay thế văn bản của bạn, hay nằm bên dưới hoặc trong ngoặc. Có thể dùng với nhiều đoạn văn bản tiếng Anh.

Nếu đã "cảm nắng" các công cụ tiếng Anh ở trên, bạn có thể cũng muốn thử qua một vài trang web học ngôn ngữ khác của chúng tôi:

Công cụ học tiếng Quảng Đông

Công cụ học tiếng Trung

Công cụ học tiếng Nga

Công cụ học tiếng Việt

Công cụ học tiếng Hàn
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.