Jak odmienić angielskie czasowniki przy pomocy tego narzędzia?

To narzędzie pokazuje, jak odmieniają się angielskie czasowniki. Wprowadź angielski czasownik (np. "laugh"), a narzędzie pokaże ci jego odmiany. Możesz spersonalizować wyświetlanie, wybierając, które zaimki i/lub czasy mają się pokazywać. Jeśli nie wybierzesz konkretnego zaimka lub czasu, narzędzie pokaże odmiany do wszystkich osób i czasów. Wyniki odmian możesz zobaczyć również w formacie PDF, a następnie je wydrukować.

To narzędzie działa zarówno z regularnymi, jak i nieregularnymi czasownikami oraz obsługuje następujące czasy:

 • Teraźniejszy prosty
 • Teraźniejszy ciągły
 • Teraźniejszy dokonany
 • Teraźniejszy ciągły dokonany
 • Przeszły prosty
 • Przeszły ciągły
 • Przeszły dokonany
 • Przeszły ciągły dokonany
 • Przyszły
 • Przyszły ciągły
 • Przyszły dokonany
 • Przyszły ciągły dokonany

Jeśli chcesz utworzyć arkusze z odmianamiczasowników w formacie PDF do druku dla uczniów, któzy będą mogli wypełniać kary ćwiczeń, sprawdź to narzędzie do generowania kart ćwiczeń z czasownikami.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.