ผันคำกริยาภาษาอังกษ

วิธีการผันคำกริยาภาษาอังกฤษด้วยเครื่องมือนี้

เครื่องมือนี้แสดงวิธีผันกริยาภาษาอังกฤษ ใส่กริยาภาษาอังกฤษ (เช่น “laugh”) และเครื่องมือจะผันคำกริยาให้ดู คุณสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้โดยเลือกว่าจะแสดงสรรพนามและ/หรือเทนส์ใด ถ้าคุณไม่เลือกคำสรรพนามหรือเทนส์ที่เจาะจง เครื่องมือนี้ผันคำกริยาสำหรับสรรพนามและเทนส์ทั้งหมด คุณสามารถดูผลลัพธ์การผันคำกริยาเป็นข้อความหรือ PDF เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้

เครื่องมือนี้ใช้ได้กับกริยาภาษาอังกฤษทั้งแบบปกติและกริยาอปกติ และมีการผันเทนส์ดังต่อไปนี้:

 • Present
 • Present continuous
 • Present perfect
 • Present perfect continuous
 • Simple past
 • Past continuous
 • Past perfect
 • Past perfect continuous
 • Future
 • Future continuous
 • Future perfect
 • Future perfect continuous

หากคุณต้องการสร้างไฟล์ PDF ของการผันคำกริยาเพื่อให้นักเรียนเติมคำตอบ คุณควรเช็ค เครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดคำกริยาที่นี่

เครื่องมือนี้แสดงวิธีผันกริยาภาษาอังกฤษ ใส่กริยาภาษาอังกฤษ (เช่น “laugh”) และเครื่องมือจะผันคำกริยาให้ดู คุณสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้โดยเลือกว่าจะแสดงสรรพนามและ/หรือเทนส์ใด ถ้าคุณไม่เลือกคำสรรพนามหรือเทนส์ที่เจาะจง เครื่องมือนี้ผันคำกริยาสำหรับสรรพนามและเทนส์ทั้งหมด คุณสามารถดูผลลัพธ์การผันคำกริยาเป็นข้อความหรือ PDF เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้

เครื่องมือนี้ใช้ได้กับกริยาภาษาอังกฤษทั้งแบบปกติและกริยาอปกติ และมีการผันเทนส์ดังต่อไปนี้:

 • Present
 • Present continuous
 • Present perfect
 • Present perfect continuous
 • Simple past
 • Past continuous
 • Past perfect
 • Past perfect continuous
 • Future
 • Future continuous
 • Future perfect
 • Future perfect continuous

หากคุณต้องการสร้างไฟล์ PDF ของการผันคำกริยาเพื่อให้นักเรียนเติมคำตอบ คุณควรเช็ค เครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดคำกริยาที่นี่

Other pages and resources