Ako konjugovať anglické slovesá s týmto zdrojom?

Tento zdroj ukazuje, ako sa časuje anglické sloveso. Je obzvlášť užitočný pre študentov angličtiny ako druhého jazyka. Môže im pomôcť pochopiť, ako sa časujú slovesá v rôznych časoch a naučiť sa správne používať zámená. Tento zdroj vám pomôže časovať akékoľvek pravidelné alebo nepravidelné anglické sloveso. Je to rýchly a jednoduchý spôsob, ako získať potrebné informácie o časovaní slovies. Vyskúšajte ho ešte dnes!

Ak chcete použiť tento zdroj, stačí do vyhľadávacieho riadku zadať anglické sloveso (napr. “smiať sa”), stlačiť enter a aplikácia vám poskytne jeho konjugácie. Nižšie sa zobrazia výsledky, v ktorých sú uvedené konjugácie daného slovesa. Potom si môžete vybrať, ktoré zámeno a/alebo časovanie slovesa chcete zobraziť. Ak si nevyberiete konkrétne zámeno alebo slovesný čas, zdroj poskytne konjugácie pre všetky zámená a časy. Po výbere požadovaného zámena a/alebo slovesného času sa výsledky zobrazia buď ako text, alebo vo formáte PDF. Ak si želáte, môžete si výsledky vytlačiť.

Tento zdroj funguje pre pravidelné aj nepravidelné anglické slovesá a obsahuje nasledujúce časy konjugácií:

 • prítomný čas
 • Prítomný čas nepretržitý
 • Prítomný čas priebehový
 • Prítomný čas priebehový
 • Prostá minulosť
 • Minulé pokračovanie
 • Minulý čas priebehový
 • Minulý čas priebehový
 • Budúcnosť
 • Budúcnosť nepretržitá
 • Budúcnosť perfektná
 • Budúcnosť perfektná kontinuálna

Ak by ste chceli vytvoriť PDF s konjugáciou slovies na vytlačenie, ktoré by mohli žiaci vyplniť, môžete si pozrieť tento pracovný list so slovesami zdroj.

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.