Как се спрягат английските глаголи с този инструмент?

Този инструмент демонстрира как се спряга даден глагол на английски език. Въведете английския глагол (напр. “laugh”) и инструментът ще предостави неговите спрежения. Можете да персонализирате показването, като изберете кое местоимение и/или глаголно време да се покаже. Ако не изберете конкретно местоимение или глаголно време, инструментът ще предостави спрежения за всички местоимения и времена. Можете да видите резултатите от спрягането като текст или PDF, за да можете да ги разпечатате.

Този инструмент работи както за редовни, така и за неправилни английски глаголи, и разполага със следните времена на спрежение:

 • Съществено време
 • Престоящо продължително време
 • Престоящо перфектно време
 • Предшестващо продължително време
 • Просто минало
 • Преходно минало продължително
 • Преходно минало свършено
 • Преходно глаголно продължително време
 • Бъдеще
 • Бъдеще непрекъснато
 • Бъдещо перфектно
 • Бъдещо перфектно непрекъснато

Ако желаете да създадете PDF файлове за разпечатване на листове за спрежение на глаголи, които учениците да попълват, може да разгледате този работен лист за глаголи инструмент.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.