Delovni list za konjugacijo glagolov v angleščini

 

Kako ustvariti delovne liste za glagole v angleščini, ki jih je mogoče natisniti?

Ta vir omogoča napreden način ustvarjanja delovnih listov za konjugacijo glagolov za učence, ki jih je mogoče natisniti. Še posebej je uporaben za učence angleščine kot drugega jezika.

Generator delovnih listov omogoča več možnosti prilagajanja. Naenkrat lahko vnesete do 20 glagolov. Za vsakim glagolom (npr. "smejati se") je treba vnesti presledek ali vejico. Nato lahko izberete, kateri zaimek in/ali glagolski čas želite prikazati in katere primere uporabiti. Če izberete "brez primera", bodo vsi rezultati prazni, lahko pa za vsak čas navedete naključni primer zaimka in/ali poseben primer zaimka za vsak čas (npr. "smejal sem se"). Če ne izberete določenega zaimka ali glagolskega časa, bo vir ponudil sklanjatve za vse zaimke in čase.

Ta generator delovnih listov deluje za pravilne in nepravilne angleške glagole in ima možnost sklanjanja naslednjih časov:

 • Sedanji čas
 • sedanji čas trajanja
 • sedanji dovršni čas
 • Sedanji dovršni nedoločni čas
 • Enostavni preteklik
 • Pretekli neprekinjeni čas
 • Pretekli dovršni čas
 • Pretekli dovršni nedoločni čas
 • Prihodnost
 • Prihodnji neprekinjeni čas
 • Prihodnji dovršni stavek
 • Prihodnji dovršni nedoločni čas

Ko izberete želeni zaimek in/ali glagolski čas, se rezultati prikažejo v obliki besedila ali PDF. Rezultate lahko po želji natisnete.

Spremenite lahko tudi naslov delovnega lista ter uporabljeno pisavo in njeno velikost. Kadar uporabljate več glagolov, lahko izberete, ali želite primerjati ali ne. Možnost "Ne primerjajte" pomeni, da bodo vsi skloni istega glagola skupaj, možnost "Primerjajte" pa pomeni, da bo vsak natisnjen niz vseboval vse glagole. Pri tiskanju lahko izberete, koliko strani želite "z odgovori" in/ali "brez odgovorov". Pri izbiri z odgovori bo prikazana le celotna sklanjatev. Če boste lahko natisnili list z odgovori, bodo učenci lahko samostojno označili svoje delo.

Ta vir omogoča napreden način ustvarjanja delovnih listov za konjugacijo glagolov za učence, ki jih je mogoče natisniti. Še posebej je uporaben za učence angleščine kot drugega jezika.

Generator delovnih listov omogoča več možnosti prilagajanja. Naenkrat lahko vnesete do 20 glagolov. Za vsakim glagolom (npr. "smejati se") je treba vnesti presledek ali vejico. Nato lahko izberete, kateri zaimek in/ali glagolski čas želite prikazati in katere primere uporabiti. Če izberete "brez primera", bodo vsi rezultati prazni, lahko pa za vsak čas navedete naključni primer zaimka in/ali poseben primer zaimka za vsak čas (npr. "smejal sem se"). Če ne izberete določenega zaimka ali glagolskega časa, bo vir ponudil sklanjatve za vse zaimke in čase.

Ta generator delovnih listov deluje za pravilne in nepravilne angleške glagole in ima možnost sklanjanja naslednjih časov:

 • Sedanji čas
 • sedanji čas trajanja
 • sedanji dovršni čas
 • Sedanji dovršni nedoločni čas
 • Enostavni preteklik
 • Pretekli neprekinjeni čas
 • Pretekli dovršni čas
 • Pretekli dovršni nedoločni čas
 • Prihodnost
 • Prihodnji neprekinjeni čas
 • Prihodnji dovršni stavek
 • Prihodnji dovršni nedoločni čas

Ko izberete želeni zaimek in/ali glagolski čas, se rezultati prikažejo v obliki besedila ali PDF. Rezultate lahko po želji natisnete.

Spremenite lahko tudi naslov delovnega lista ter uporabljeno pisavo in njeno velikost. Kadar uporabljate več glagolov, lahko izberete, ali želite primerjati ali ne. Možnost "Ne primerjajte" pomeni, da bodo vsi skloni istega glagola skupaj, možnost "Primerjajte" pa pomeni, da bo vsak natisnjen niz vseboval vse glagole. Pri tiskanju lahko izberete, koliko strani želite "z odgovori" in/ali "brez odgovorov". Pri izbiri z odgovori bo prikazana le celotna sklanjatev. Če boste lahko natisnili list z odgovori, bodo učenci lahko samostojno označili svoje delo.

Druge strani in viri

Podprite EnglishTools.org in se prijavite za uporabo brez oglasov

EnglishTools.org deluje od leta 2017. Spletno mesto nenehno izboljšujemo in iščemo nove načine za pomoč učiteljem in učencem angleščine. Če želite uživati v izkušnji brez oglasov, je ta na voljo za 3,28 USD/mesec. Prijavite se lahko prek naše strani Patreon. Ta cena je navedena v ameriških dolarjih, vendar jo lahko zaračunate v večini lokalnih valut. Na voljo imamo tudi druge pakete.