Брой думи::   0
Брой гласни::   0
Брой съгласни::   0
Други символи::   0
Общо:   0

Внесете текст на английски език и инструментът ще ви каже колко букви, думи, гласни и съгласни има той.

Имаме и много други инструменти за създаване на работни листове по английски език за учене, като например запълване на пропуски, създаване на търсене на думи, скрембъл изреченияскрембъл думи и създаване на броячи на английски думи. Чувствайте се свободни да ги разгледате!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.