Преброй английски символи и думи

Брой думи::   0
Брой гласни::   0
Брой съгласни::   0
Други символи::   0
Общо:   0

Внесете своя текст на английски език и приложението ще ви каже колко букви, думи, гласни и съгласни има в него. Това приложение е идеално за писатели, студенти и всички, които искат да знаят статистиката на своя текст. 

Просто въведете или поставете текста си в полето и приложението ще ви даде разбивка на броя на буквите, думите, гласните и съгласните. Приложението ще ви каже и колко пъти се появява всяка буква в текста, както и най-често използваните думи. Можете дори да изберете да видите списък с всички думи, използвани в текста, подредени по честота на появата им.

Имаме и много други ресурси за създаване на работни листове по английски език за учене, като например запълване на пропуски, създаване на търсене на думи, скрембъл изреченияскрембъл думи и създаване на броячи на английски думи. Чувствайте се свободни да ги разгледате!

Внесете своя текст на английски език и приложението ще ви каже колко букви, думи, гласни и съгласни има в него. Това приложение е идеално за писатели, студенти и всички, които искат да знаят статистиката на своя текст. 

Просто въведете или поставете текста си в полето и приложението ще ви даде разбивка на броя на буквите, думите, гласните и съгласните. Приложението ще ви каже и колко пъти се появява всяка буква в текста, както и най-често използваните думи. Можете дори да изберете да видите списък с всички думи, използвани в текста, подредени по честота на появата им.

Имаме и много други ресурси за създаване на работни листове по английски език за учене, като например запълване на пропуски, създаване на търсене на думи, скрембъл изреченияскрембъл думи и създаване на броячи на английски думи. Чувствайте се свободни да ги разгледате!

Други страници и ресурси

english__get_ad_free_title

english__get_ad_free_content