Как да превърнете английските думи в китайски цифри?

Този конвертор може да превръща английските числа в китайски. Например можете да превърнете "пет милиона шест хиляди двеста двадесет и две" в 五百万六千二百二十二). Този преобразувател работи за големи числа до милиарди! Този конвертор може да се използва за преобразуване на големи числа в научна нотация.

Можете също така да конвертирате китайски числа в английски числа. Когато превръщате китайски числа в английски думи, имате възможност да изберете дали в изречението да се показва "и" или не. Моля, обърнете внимание, че "и" в числата се използва в британския английски, но не се използва в американския английски.

Изберете "без и", след което 五百万六千二百二十二 ще ви даде "четиридесет и пет милиона шест хиляди двеста двадесет и две". Ако обаче изберете "Покажи и", ще видите "четиридесет и пет милиона шест хиляди двеста двадесет и две".

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.