Как да създадете работни листове със забъркани думи?

Този ресурс е идеален за изготвяне на работни листове или информационни материали за класа. Можете да го използвате, за да превърнете ученето в игра, като предизвикате учениците да видят кой може да разгадае най-много думи за определено време.

Това е чудесен ресурс, с който да проверите речника на учениците, изучаващи английски език’. Въведете думи, разделени с интервал или запетая. Всяка отделна дума ще бъде зашифрована, но списъкът ви ще се запази в същия ред. Можете да изберете шрифта на български език и неговия размер за вашия работен лист.

Създаденият от вас работен лист за изучаване на английски език ще бъде готов за разпечатване. При отпечатването можете да изберете колко работни листа искате да имате без отговори и колко с отговори. Работните листове с отговори ще показват правилното изписване на всяка дума (както сте ги въвели) в същия номериран списък, както работните листове без отговори.

Имаме и много други ресурси за създаване на работни листове по английски език за учене, като например запълване на пропуски, създаване на търсене на думи, скрембъл изреченияскрембъл думи и създаване на броячи на английски думи. Чувствайте се свободни да ги разгледате!

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.