Πληκτρολογήστε Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο


 • `, 4

 • 1

 • 2

 • 3

 • 3`

 • 3'

 • 4'

 • 5

 • 6, -

 • 6', -'

 • 0, o

 • 0', o'

 • f'

 • .

 • a

 • ae

 • n

 • v

 • z

 • l

 • d

 • s

 • i, yi

 • u

 • yu

 • t

 • t'

 • r

 • r'

 • e

 • ye


Πώς πληκτρολογείτε IPA χρησιμοποιώντας το online πληκτρολόγιό μας;

Αυτό το πληκτρολόγιο διαθέτει ειδικά πλήκτρα που σας επιτρέπουν να πληκτρολογείτε γράμματα IPA και το κείμενό σας να εμφανίζεται σωστά γραμμένο σε IPA. Για να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας πληκτρολόγιο IPA, μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να κάνετε κλικ στο γράμμα IPA που θέλετε να εισαγάγετε στο κείμενο. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας τον κωδικό κάτω από το γράμμα που θέλετε, δηλαδή 3 για το ɛ, v για το ʌ κ.λπ.

Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου που σας βολεύει περισσότερο, επιλέγοντας το εικονίδιο με το "Aa". Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα των γραμμάτων στην κορυφή ή του κειμένου που πληκτρολογείτε.

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του κειμένου σας στο IPA, πατήστε την επιλογή "αντιγραφή" κάτω δεξιά και, στη συνέχεια, επικολλήστε το στο έγγραφό σας.

Τι είναι το IPA;

Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να καταγράφουν τους ήχους της προφορικής γλώσσας. Το IPA έχει σχεδιαστεί για να αναπαριστά μόνο εκείνες τις ιδιότητες του λόγου που αποτελούν μέρος της προφορικής γλώσσας.

Τα σύμβολα του IPA αποτελούνται από ένα ή περισσότερα στοιχεία δύο βασικών τύπων, τα γράμματα και τα διακριτικά. Για παράδειγμα, ο ήχος του αγγλικού γράμματος ⟨t⟩ μπορεί να μεταγραφεί στο IPA με ένα γράμμα ή με ένα γράμμα συν διακριτικά, ανάλογα με το πόσο ακριβής θέλει να είναι κανείς. Συχνά, οι κάθετοι χρησιμοποιούνται για να σηματοδοτήσουν ευρεία ή φωνητική μεταγραφή- έτσι, το /t/ είναι λιγότερο ακριβές από, ας πούμε, το /tʰ/.

Τα γράμματα είναι τα δομικά στοιχεία της γραπτής γλώσσας. Μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν διαφορετικούς ήχους ή γραφήματα. Τα γράμματα μπορούν επίσης να τροποποιηθούν με διακριτικούς χαρακτήρες. Τα διακριτικά μπορούν να τοποθετηθούν πάνω, κάτω, πριν ή μετά από ένα γράμμα, ενώ τα περισσότερα εμφανίζονται κοντά στο γράμμα.

Σήμερα, το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο χρησιμοποιεί 117 διαφορετικά σύμβολα.

Το ΙΠΑ χρησιμοποιείται κυρίως στα λεξικά για να υποδεικνύει την προφορά των λέξεων. Αυτά γράφονται παραδοσιακά ανάμεσα σε κάθετες γραμμές, όπως στο /ˈtɛləfɔn/ ή /ˈbækˌʃɜːt/. Στα σύγχρονα λεξικά, ωστόσο, είναι πιο συνηθισμένο να χρησιμοποιούνται παρενθέσεις για το σκοπό αυτό, όπως στα /ˈtɛləfɔn/ ή /ˈbækˌʃɜːt/. Ορισμένα λεξικά χρησιμοποιούν εκτενώς τα σύμβολα IPA, ενώ άλλα προτιμούν να χρησιμοποιούν μόνο λίγες επισημάνσεις.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου είναι ότι είναι δυνατόν να γραφτεί οποιοσδήποτε ήχος σε οποιαδήποτε γλώσσα χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο συμβόλων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσαρμογή ήταν σχετικά απλή, όπως στην περίπτωση της αγγλικής γλώσσας. Σε άλλες περιπτώσεις, η προσαρμογή ήταν πιο πολύπλοκη, όπως στην περίπτωση των Χίντι.

Χρησιμοποιώντας το IPA, είναι επίσης δυνατό να γράψουμε ήχους που δεν αντιστοιχούν σε καμία συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό γίνεται με την προσθήκη επιπλέον συμβόλων στο διάγραμμα IPA. Για παράδειγμα, ο ήχος της αγγλικής γλώσσας /ʃ/ μπορεί να γραφτεί ως /ʃ/ + /i/, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για άηχο παλατιανό τριβόμενο που ακολουθείται από υψηλό μπροστινό φωνήεν. Αυτός ο ήχος δεν απαντάται σε καμία γλώσσα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει τον ήχο του αγγλικού /ʃ/ σε μια φωνητική μεταγραφή.

Δουλεύει αυτό το πληκτρολόγιο σε όλα τα προγράμματα περιήγησης;

Αυτό το πληκτρολόγιο λειτουργεί σε όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης (Chrome, Internet Explorer, Safari ή οποιοδήποτε άλλο). Μη διστάσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας για πρόσθετους πόρους εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, καθώς έχουμε πολλά περισσότερα! Έχουμε επίσης έναν Αγγλικά σε IPA μετατροπέα.

Αυτό το πληκτρολόγιο διαθέτει ειδικά πλήκτρα που σας επιτρέπουν να πληκτρολογείτε γράμματα IPA και το κείμενό σας να εμφανίζεται σωστά γραμμένο σε IPA. Για να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας πληκτρολόγιο IPA, μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να κάνετε κλικ στο γράμμα IPA που θέλετε να εισαγάγετε στο κείμενο. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας τον κωδικό κάτω από το γράμμα που θέλετε, δηλαδή 3 για το ɛ, v για το ʌ κ.λπ.

Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου που σας βολεύει περισσότερο, επιλέγοντας το εικονίδιο με το "Aa". Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα των γραμμάτων στην κορυφή ή του κειμένου που πληκτρολογείτε.

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του κειμένου σας στο IPA, πατήστε την επιλογή "αντιγραφή" κάτω δεξιά και, στη συνέχεια, επικολλήστε το στο έγγραφό σας.

Τι είναι το IPA;

Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να καταγράφουν τους ήχους της προφορικής γλώσσας. Το IPA έχει σχεδιαστεί για να αναπαριστά μόνο εκείνες τις ιδιότητες του λόγου που αποτελούν μέρος της προφορικής γλώσσας.

Τα σύμβολα του IPA αποτελούνται από ένα ή περισσότερα στοιχεία δύο βασικών τύπων, τα γράμματα και τα διακριτικά. Για παράδειγμα, ο ήχος του αγγλικού γράμματος ⟨t⟩ μπορεί να μεταγραφεί στο IPA με ένα γράμμα ή με ένα γράμμα συν διακριτικά, ανάλογα με το πόσο ακριβής θέλει να είναι κανείς. Συχνά, οι κάθετοι χρησιμοποιούνται για να σηματοδοτήσουν ευρεία ή φωνητική μεταγραφή- έτσι, το /t/ είναι λιγότερο ακριβές από, ας πούμε, το /tʰ/.

Τα γράμματα είναι τα δομικά στοιχεία της γραπτής γλώσσας. Μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν διαφορετικούς ήχους ή γραφήματα. Τα γράμματα μπορούν επίσης να τροποποιηθούν με διακριτικούς χαρακτήρες. Τα διακριτικά μπορούν να τοποθετηθούν πάνω, κάτω, πριν ή μετά από ένα γράμμα, ενώ τα περισσότερα εμφανίζονται κοντά στο γράμμα.

Σήμερα, το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο χρησιμοποιεί 117 διαφορετικά σύμβολα.

Το ΙΠΑ χρησιμοποιείται κυρίως στα λεξικά για να υποδεικνύει την προφορά των λέξεων. Αυτά γράφονται παραδοσιακά ανάμεσα σε κάθετες γραμμές, όπως στο /ˈtɛləfɔn/ ή /ˈbækˌʃɜːt/. Στα σύγχρονα λεξικά, ωστόσο, είναι πιο συνηθισμένο να χρησιμοποιούνται παρενθέσεις για το σκοπό αυτό, όπως στα /ˈtɛləfɔn/ ή /ˈbækˌʃɜːt/. Ορισμένα λεξικά χρησιμοποιούν εκτενώς τα σύμβολα IPA, ενώ άλλα προτιμούν να χρησιμοποιούν μόνο λίγες επισημάνσεις.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου είναι ότι είναι δυνατόν να γραφτεί οποιοσδήποτε ήχος σε οποιαδήποτε γλώσσα χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο συμβόλων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσαρμογή ήταν σχετικά απλή, όπως στην περίπτωση της αγγλικής γλώσσας. Σε άλλες περιπτώσεις, η προσαρμογή ήταν πιο πολύπλοκη, όπως στην περίπτωση των Χίντι.

Χρησιμοποιώντας το IPA, είναι επίσης δυνατό να γράψουμε ήχους που δεν αντιστοιχούν σε καμία συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό γίνεται με την προσθήκη επιπλέον συμβόλων στο διάγραμμα IPA. Για παράδειγμα, ο ήχος της αγγλικής γλώσσας /ʃ/ μπορεί να γραφτεί ως /ʃ/ + /i/, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για άηχο παλατιανό τριβόμενο που ακολουθείται από υψηλό μπροστινό φωνήεν. Αυτός ο ήχος δεν απαντάται σε καμία γλώσσα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει τον ήχο του αγγλικού /ʃ/ σε μια φωνητική μεταγραφή.

Δουλεύει αυτό το πληκτρολόγιο σε όλα τα προγράμματα περιήγησης;

Αυτό το πληκτρολόγιο λειτουργεί σε όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης (Chrome, Internet Explorer, Safari ή οποιοδήποτε άλλο). Μη διστάσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας για πρόσθετους πόρους εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, καθώς έχουμε πολλά περισσότερα! Έχουμε επίσης έναν Αγγλικά σε IPA μετατροπέα.

Άλλες σελίδες και πόροι

Υποστηρίξτε το EnglishTools.org και εγγραφείτε για διαφημίσεις χωρίς διαφημίσεις

Το EnglishTools.org λειτουργεί από το 2017. Βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπο και βρίσκουμε περισσότερους τρόπους για να βοηθήσουμε τους καθηγητές και τους μαθητές της αγγλικής γλώσσας. Αν θέλετε να απολαύσετε μια εμπειρία χωρίς διαφημίσεις, αυτή είναι διαθέσιμη για 3,28 δολάρια/μήνα. Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της σελίδας μας Patreon. Αυτή η τιμή είναι σε δολάρια ΗΠΑ, αλλά μπορείτε να χρεωθείτε στα περισσότερα τοπικά νομίσματα. Διαθέτουμε και άλλα πακέτα.