พิมพ์ Ipa International Phonetic Alphabet


 • `, 4

 • 1

 • 2

 • 3

 • 3`

 • 3'

 • 4'

 • 5

 • 6, -

 • 6', -'

 • 0, o

 • 0', o'

 • f'

 • .

 • a

 • ae

 • n

 • v

 • z

 • l

 • d

 • s

 • i, yi

 • u

 • yu

 • t

 • t'

 • r

 • r'

 • e

 • ye


วิธีการพิมพ์ IPA

โดยปกติ IPA จะใช้สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษและพจนานุกรมเพื่อช่วยในการออกเสียง

พิมพ์ในรูปแบบ International Phonetic Alphabet (IPA) โดยใช้แป้นพิมพ์นี้ เพียงเลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ด้านบน และใช้แป้นพิมพ์ปกติเมื่อจำเป็น

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือแปลงภาษาอังกฤษเป็น IPA (โปรดทราบว่าเครื่องมือการแปลงของเราถูกตั้งค่าเป็น American English IPA)

 

โดยปกติ IPA จะใช้สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษและพจนานุกรมเพื่อช่วยในการออกเสียง

พิมพ์ในรูปแบบ International Phonetic Alphabet (IPA) โดยใช้แป้นพิมพ์นี้ เพียงเลือกสัญลักษณ์ที่คุณต้องการใช้ด้านบน และใช้แป้นพิมพ์ปกติเมื่อจำเป็น

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือแปลงภาษาอังกฤษเป็น IPA (โปรดทราบว่าเครื่องมือการแปลงของเราถูกตั้งค่าเป็น American English IPA)

 

Other pages and resources