Nombor Inggeris ke dalam Bahasa Cina


Bagaimana untuk menukar nombor perkataan Inggeris kepada nombor Cina?

Alat ini menukar kedua-dua nombor Inggeris kepada bahasa Cina (cth. “lima juta enam ribu dua ratus dua puluh dua” menjadi 五百万六千二百二十二) dan nombor Cina kepada nombor Inggeris. Alat penukar ini berfungsi untuk bilangan besar sehingga berbilion-bilion!

Untuk menukar nombor Cina kepada perkataan Inggeris, jika anda memilih "tanpa dan," maka 五百万六千二百二十二 akan memberi anda "empat puluh lima juta enam ribu dua ratus dua puluh dua." Jika anda memilih "Tunjukkan dan," walau bagaimanapun, anda akan melihat "empat puluh lima juta enam ribu dua ratus dua puluh dua". Nota: "dan" dalam nombor digunakan dalam Bahasa Inggeris British, tetapi ia tidak digunakan dalam Bahasa Inggeris Amerika.

Alat ini menukar kedua-dua nombor Inggeris kepada bahasa Cina (cth. “lima juta enam ribu dua ratus dua puluh dua” menjadi 五百万六千二百二十二) dan nombor Cina kepada nombor Inggeris. Alat penukar ini berfungsi untuk bilangan besar sehingga berbilion-bilion!

Untuk menukar nombor Cina kepada perkataan Inggeris, jika anda memilih "tanpa dan," maka 五百万六千二百二十二 akan memberi anda "empat puluh lima juta enam ribu dua ratus dua puluh dua." Jika anda memilih "Tunjukkan dan," walau bagaimanapun, anda akan melihat "empat puluh lima juta enam ribu dua ratus dua puluh dua". Nota: "dan" dalam nombor digunakan dalam Bahasa Inggeris British, tetapi ia tidak digunakan dalam Bahasa Inggeris Amerika.

Other pages and resources