ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน


วิธีการแปลงตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขภาษาจีน

เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนทั้งตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน (เช่น “five million six thousand two hundred and twenty two” เป็น 五百万六千二百二十二) และตัวเลขภาษาจีนเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ เครื่องมือนี้ทำงานได้กับตัวเลขสูงสุดถึงหลักพันล้าน!

สำหรับการแปลงตัวเลขภาษาจีนเป็นคำภาษาอังกฤษ หากคุณเลือก "ไม่มี  and" 五百万六千二百二十二 จะเป็น “forty five million six thousand two hundred twenty two.” หากคุณเลือก "แสดง and" คุณจะเห็น "forty five million six thousand two hundred and twenty two." หมายเหตุ: การใช้ "and" ในการบอกตัวเลขเป็นการใช้ในภาษาอังกฤษแบบบริติช ส่วนแบบอเมริกันจะไม่ใช้

เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนทั้งตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน (เช่น “five million six thousand two hundred and twenty two” เป็น 五百万六千二百二十二) และตัวเลขภาษาจีนเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ เครื่องมือนี้ทำงานได้กับตัวเลขสูงสุดถึงหลักพันล้าน!

สำหรับการแปลงตัวเลขภาษาจีนเป็นคำภาษาอังกฤษ หากคุณเลือก "ไม่มี  and" 五百万六千二百二十二 จะเป็น “forty five million six thousand two hundred twenty two.” หากคุณเลือก "แสดง and" คุณจะเห็น "forty five million six thousand two hundred and twenty two." หมายเหตุ: การใช้ "and" ในการบอกตัวเลขเป็นการใช้ในภาษาอังกฤษแบบบริติช ส่วนแบบอเมริกันจะไม่ใช้

Other pages and resources