Ako nájsť anglické slová podľa ich posledného písmena?

Je ľahké nájsť slová zoradené podľa ich prvého písmena - stačí otvoriť slovník! Pomocou tohto zdroja však môžete nájsť všetky anglické slová podľa ich posledného písmena! Je to užitočné na vysvetlenie rôznych výslovností ktoré môžu mať písmená v závislosti od ostatných písmen v slove. Napríklad H má rôznu zvukovú podobu v "tough", "worth" a "wash".

Keď ste si vybrali písmená, na ktoré sa majú slová končiť, musíte si vybrať aj počet písmen v slove. Ak napríklad vyberiete položku “C” a potom “5”, dostanete výsledky ako "attic""antic" atď. Výsledky budú zoradené abecedne.

Máme aj ďalšie zdroje na vyhľadávanie anglických anagramovanglických slov, ktoré obsahujú konkrétne písmená, anglických slov, ktoré začínajú na, anglických generátorov slov a množstvo anglických aplikácií a konvertorov pre študentov jazykov.

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.