Ako nájsť anglické slová podľa počtu písmen

Tento zdroj umožňuje vyhľadávať anglické slová podľa počtu písmen. To môže byť užitočné pri riešení slovných hier, ako aj hádaniek, napríklad krížoviek, alebo dokonca užitočné pri ručnom vytváraní vlastných slovných hádaniek (hoci máme veľa zdrojov, ktoré vám s tým pomôžu).

Vyberte písmená, ktorými má slovo začínať, a dĺžku výsledkov slov, ktoré chcete zobraziť. Ak by ste napríklad vybrali písmeno A a 10, zobrazili by ste všetky slová, ktoré majú 10 písmen a začínajú na “A.” Výsledkom tohto vyhľadávania by bolo viac ako 3 000 slov.

Môžete tiež vyhľadať všetky slová len pomocou počtu písmen, ktoré obsahujú. Ak to chcete urobiť vyberte “ľubovoľné” pre možnosť písmená a pod ňu vložte číslo. Ak napríklad ako počet písmen uvediete 20, zobrazia sa všetky anglické slová, ktoré obsahujú 20 písmen, od "anitinstitutionalism" po "unsubstantialization".

Máme aj ďalšie zdroje na vyhľadávanie anglických anagramovanglických slov, ktoré obsahujú konkrétne písmená, anglických slov, ktoré začínajú na, anglických generátorov na vyhľadávanie slov a množstvo konvertorov a aplikácií pre študentov jazykov.

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.