ตัวเลขเป็นคำ


วิธีการแปลงตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นเลขอารบิก

เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขอารบิก ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยน one hundred and thirty เป็น 130 ได้ เครื่องมือนี้ใช้ได้กับตัวเลขหลายหลัก! เรายังมีโปรแกรมสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษจากตัวเลขที่กำหนด และจากการสุ่มตัวเลขจากช่วงตัวเลข

เรามีเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง, สร้างการค้นหาคำ, เรียงประโยคใหม่เรียงคำใหม่, และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองดูเลย!

 

เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขอารบิก ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยน one hundred and thirty เป็น 130 ได้ เครื่องมือนี้ใช้ได้กับตัวเลขหลายหลัก! เรายังมีโปรแกรมสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษจากตัวเลขที่กำหนด และจากการสุ่มตัวเลขจากช่วงตัวเลข

เรามีเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง, สร้างการค้นหาคำ, เรียงประโยคใหม่เรียงคำใหม่, และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองดูเลย!

 

Other pages and resources