Examples:
Lower Case - capital of united kingdom - london. london is big.
Upper Case - CAPITAL OF UNITED KINGDOM - LONDON. LONDON is BIG.
Sentence Case - Capital of united kingdom - london. London is big.
Capitalise New Word - Capital Of United Kingdom - London. London Is Big.
วิธีการแปลงภาษาอังกฤษเป็น sentence case

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาอังกฤษ มีตัวเลือกในการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัด และเครื่องมือจะคงรูปแบบเดิมสำหรับข้อความทั้งหมดที่ป้อน

เรามีเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง, สร้างการค้นหาคำ, เรียงประโยคใหม่เรียงคำใหม่, และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองดูเลย!

 

Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.