เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสุ่ม

วิธีการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสุ่ม

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษจากการสุ่มเลขจากช่วงตัวเลข นี่เป็นวิธีการที่ดีในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษ

ขั้นแรก เลือกช่วงตัวเลขของคุณ เช่น ระหว่าง 3300 และ 4000 จากนั้นเลือกขนาดจากตัวเลือกต่อไปนี้ 3x3 หรือ 9 ตัว 4x4 หรือ 16 ตัว หรือ 5x5 หรือ 25 ตัว จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสุ่ม หากคุณต้องการสุ่มตำแหน่งที่แสดงตัวเลขด้วย โปรดเลือกที่ "สุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่น" ไม่ว่าคุณจะเลือกสุ่มตำแหน่งหรือไม่ตัวเลขต่าง ๆ ที่ปรากฏบนแผ่นบิงโกก็จะเป็นตัวเลขเดียวกัน 

แผ่นบิงโกของคุณพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบมีและไม่มีคำตอบกี่แผ่น แผ่นที่มีคำตอบจะแสดงตัวเลขที่เลือกรวมถึงมีการเขียนตัวเลขตัวนั้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ 

หากคุณต้องการเลือกตัวเลขที่คุณต้องการให้ปรากฏในตาราง ให้ใช้เครื่องมือนี้

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษจากการสุ่มเลขจากช่วงตัวเลข นี่เป็นวิธีการที่ดีในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษ

ขั้นแรก เลือกช่วงตัวเลขของคุณ เช่น ระหว่าง 3300 และ 4000 จากนั้นเลือกขนาดจากตัวเลือกต่อไปนี้ 3x3 หรือ 9 ตัว 4x4 หรือ 16 ตัว หรือ 5x5 หรือ 25 ตัว จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสุ่ม หากคุณต้องการสุ่มตำแหน่งที่แสดงตัวเลขด้วย โปรดเลือกที่ "สุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่น" ไม่ว่าคุณจะเลือกสุ่มตำแหน่งหรือไม่ตัวเลขต่าง ๆ ที่ปรากฏบนแผ่นบิงโกก็จะเป็นตัวเลขเดียวกัน 

แผ่นบิงโกของคุณพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบมีและไม่มีคำตอบกี่แผ่น แผ่นที่มีคำตอบจะแสดงตัวเลขที่เลือกรวมถึงมีการเขียนตัวเลขตัวนั้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ 

หากคุณต้องการเลือกตัวเลขที่คุณต้องการให้ปรากฏในตาราง ให้ใช้เครื่องมือนี้

Other pages and resources