สร้างช่องว่างภาษาอังกฤษ
เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อป้อนคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้

คลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บ (เป็นตัวอย่าง) โดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง เช่น: “I like watching television” อาจกลายเป็น “I like watching ________ (television).” แนวคิดก็คือนักเรียนของคุณจะเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่คล้ายกัน เช่น “I like watching documentaries.”

สำหรับการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกแบบอักษรภาษาอังกฤษและขนาดของข้อความ ตลอดจนชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษาอังกฤษที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน

เรามีเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง, สร้างการค้นหาคำ, เรียงประโยคใหม่เรียงคำใหม่, และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองดูเลย!

 

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อป้อนคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้

คลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บ (เป็นตัวอย่าง) โดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง เช่น: “I like watching television” อาจกลายเป็น “I like watching ________ (television).” แนวคิดก็คือนักเรียนของคุณจะเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่คล้ายกัน เช่น “I like watching documentaries.”

สำหรับการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกแบบอักษรภาษาอังกฤษและขนาดของข้อความ ตลอดจนชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษาอังกฤษที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน

เรามีเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง, สร้างการค้นหาคำ, เรียงประโยคใหม่เรียงคำใหม่, และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองดูเลย!

 

Other pages and resources