แปลงไฟล์ Srt ภาษาอังกฤษจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็ก

Chosen File:


Lower Case - capital of united kingdom - london. london is big.
Upper Case - CAPITAL OF UNITED KINDGOM - LONDON. LONDON is BIG.
Sentence Case - Capital of united kingdom - london. London is big.
Capitalise New Word - Capital Of United Kingdom - London. London Is Big.

วิธีการแปลงไฟล์ SRT เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาอังกฤษในไฟล์ SRT (ซับไตเติล) ได้ เพียงเลือกไฟล์ SRT บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ตัวเลือกคือการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัด และเครื่องมือจะคงรูปแบบเดิมสำหรับข้อความทั้งหมดที่ป้อน

เรามีเครื่องมืออื่นๆ มากมายสำหรับการแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ เช่น การแปลงตัวพิมพ์เป็น sentence case, แปลงTXT เป็น sentence case แปลงข้อความเป็นยูนิโคด และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองดูเลย!

 

เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาอังกฤษในไฟล์ SRT (ซับไตเติล) ได้ เพียงเลือกไฟล์ SRT บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ตัวเลือกคือการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัด และเครื่องมือจะคงรูปแบบเดิมสำหรับข้อความทั้งหมดที่ป้อน

เรามีเครื่องมืออื่นๆ มากมายสำหรับการแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ เช่น การแปลงตัวพิมพ์เป็น sentence case, แปลงTXT เป็น sentence case แปลงข้อความเป็นยูนิโคด และสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองดูเลย!

 

Other pages and resources