Xếp Danh sách tiếng Anh theo Thứ tự Bảng chữ cái


Hướng dẫn xếp văn bản tiếng Anh theo Thứ tự bảng chữ cái

Nhập văn bản tiếng Anh và công cụ sẽ sắp xếp nó theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể chọn hiện kết quả theo thứ tự bảng chữ cái xuôi (ABC) hay ngược (ZYX). Bạn cũng có thể chọn xếp theo chiều ngang hay dọc. Xếp theo chiều dọc sẽ sắp xếp từ đầu tiên của mỗi dòng theo bảng chữ cái và xếp theo chiều ngang sẽ xếp các từ cùng một dòng theo thứ tự bảng chữ cái.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Nhập văn bản tiếng Anh và công cụ sẽ sắp xếp nó theo thứ tự bảng chữ cái. Bạn có thể chọn hiện kết quả theo thứ tự bảng chữ cái xuôi (ABC) hay ngược (ZYX). Bạn cũng có thể chọn xếp theo chiều ngang hay dọc. Xếp theo chiều dọc sẽ sắp xếp từ đầu tiên của mỗi dòng theo bảng chữ cái và xếp theo chiều ngang sẽ xếp các từ cùng một dòng theo thứ tự bảng chữ cái.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Other pages and resources