Xáo trộn các Câu tiếng AnhCách tạo phiếu bài tập tiếng Anh với các từ bị xáo vị trí trong câu

Đây là công cụ tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về cấu trúc câu của người học tiếng Anh. Nhập văn bản vào ô cho sẵn, và công cụ này sẽ thay đổi thứ tự các từ trong câu.

Về phần tùy chỉnh, bạn có thể nhập tiêu đề và chọn hiển thị tất cả các từ ở dạng chữ thường hay chữ hoa từ đầu câu. Bạn cũng có thể chọn phông và cỡ chữ. Ngoài ra còn có tùy chọn bỏ dấu phẩy và ngoặc kép ban đầu nhằm tăng độ khó cho game.

Việc in ra giấy cũng rất dễ dàng. Khi in, bạn có thể chọn số trang muốn kèm đáp án và số trang không kèm đáp án. Các trang kèm đáp án sẽ hiện các câu theo thứ tự đúng (như khi bạn nhập vào).

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Đây là công cụ tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về cấu trúc câu của người học tiếng Anh. Nhập văn bản vào ô cho sẵn, và công cụ này sẽ thay đổi thứ tự các từ trong câu.

Về phần tùy chỉnh, bạn có thể nhập tiêu đề và chọn hiển thị tất cả các từ ở dạng chữ thường hay chữ hoa từ đầu câu. Bạn cũng có thể chọn phông và cỡ chữ. Ngoài ra còn có tùy chọn bỏ dấu phẩy và ngoặc kép ban đầu nhằm tăng độ khó cho game.

Việc in ra giấy cũng rất dễ dàng. Khi in, bạn có thể chọn số trang muốn kèm đáp án và số trang không kèm đáp án. Các trang kèm đáp án sẽ hiện các câu theo thứ tự đúng (như khi bạn nhập vào).

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Other pages and resources