Điền vào Chỗ trống Câu tiếng Anh
Hướng dẫn tạo phiếu bài tập điền vào chỗ trống tiếng Anh

Công cụ này được thiết kế giúp tạo bài tập tiếng Anh để học viên điền đáp án đúng.

Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn học viên điền vào. Các từ bạn chọn sẽ hiện ra sau cùng. Bạn có thể chọn nếu muốn trộn đáp án để học viên giải sau đó tìm vị trí đúng để điền vào chỗ trống.

Bạn có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Anh cũng như tiêu đề bài tập. Bạn có thể dễ dàng in bảng tính học tiếng Anh vừa tạo. Khi in, bạn có thể chọn số lượng bảng tính kèm đáp án và không kèm đáp án. Các bảng tính kèm đáp án sẽ hiện các từ điền vào chỗ trống gạch dưới.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Công cụ này được thiết kế giúp tạo bài tập tiếng Anh để học viên điền đáp án đúng.

Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn học viên điền vào. Các từ bạn chọn sẽ hiện ra sau cùng. Bạn có thể chọn nếu muốn trộn đáp án để học viên giải sau đó tìm vị trí đúng để điền vào chỗ trống.

Bạn có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Anh cũng như tiêu đề bài tập. Bạn có thể dễ dàng in bảng tính học tiếng Anh vừa tạo. Khi in, bạn có thể chọn số lượng bảng tính kèm đáp án và không kèm đáp án. Các bảng tính kèm đáp án sẽ hiện các từ điền vào chỗ trống gạch dưới.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Other pages and resources